Nätverket som sammanför företag inom bygg- och städbranschen.

ENSAM ÄR INTE STARK.

PALMS Partners är en samlingspunkt för bygg- och städföretagare som vill knyta värdefulla kontakter, dela kunskap och upptäcka nya affärsmöjligheter.

Allt börjar med en lunch nära dig

Vi bjuder på lunch och berättar kort om PALMS och vad man får om man väljer att bli medlem.

Nätverk

Det inte bara vad du gör som räknas, utan också vem du känner. Att vara en del av ett nätverk kan öppna dörrar till nya affärsmöjligheter och ge dig stöd för att lyckas nå dina affärsmål snabbare.


Samarbete

Bygg- och städföretag vänder sig till i stort sett samma målgrupp. Därför blir möjligheterna att bygga lönsamma partnerskap och utveckla era verksamheter tillsammans enorma.

Kompetensutveckling

Identifiera inom vilka områden du behöver utveckling och ta del av våra kurser och workshops som hjälper dig att komma framåt i ditt företagande.


Deals och rabatter

Ett starkt och aktivt nätverk har lättare att förhandla fram bra deals och rabatter för sina medlemmar – få tillgång till kvalitativa produkter eller tjänster till ett lägre pris.

vad står palms för?

Det som alla framgångsrika företag har gemensamt är att de har systematiserat sitt företag.

PALMS hjälper företagare inom bygg- och städbranschen att definiera och jobba kontinuerligt med att utveckla företagets processer inom följande områden:


P = PRODUKTION

01

Produktionsplanering

Vad, hur och när ska saker göras och hur ska man använda sina resurser på bästa sätt för att nå sina produktionsmål.

02

Lagerhantering

Organisera ditt lager så att det finns tillräckligt med material, verktyg och andra produkter när det behövs, för att kunna möta kundernas behov och undvika att ha för mycket på artiklar på lager och därmed onödiga kostnader.

03

Kvalitetskontroll

Ha processer och system på plats för att säkerställa att produkterna som används och tjänsterna som levereras uppfyller de krav och standarder som förväntas, och för att snabbt kunna identifiera och rätta till eventuella fel eller brister.

04

Säkerhet

Skapa en säker, trygg och ergonomisk arbetsplats för dina medarbetare och minska risken för olyckor och skador, samtidigt som arbetsplatsens effektivitet och personalens välbefinnande främjas.

a= ADMINSITRATION

01

Personaladministration

Ha system på plats för att hantera anställningar, löner, personaldokument, semesterplanering och andra HR-ärenden på ett effektivt sätt.

02

Ekonomihantering

Inför system och rutiner för att hantera företagets ekonomi, inklusive fakturering, betalningar, bokföring och rapportering för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning.

03

Projekt- och tidsplanering

Använd verktyg och metoder för att planera, följa upp och rapportera om projekt och arbetsuppgifter för att säkerställa att resurser används effektivt och att projekten når sina mål i rätt tid.

04

Kund- och leverantörsrelationer

Utveckla processer och system för att hantera kommunikation och interaktion med kunder och leverantörer, inklusive kundsupport, orderhantering och inköpsprocesser för att säkerställa goda affärsrelationer.

L= LEDARSKAP

01

Mål- och strategihantering

Skapa tydliga mål och strategier för att styra företagets verksamhet och säkerställa att alla i organisationen arbetar mot samma mål.

02

Intern kommunikation & feedback

Etablera öppna kanaler och processer för att ge och ta emot feedback samt för att kommunicera viktiga beslut och riktlinjer till medarbetarna.

03

Konflikthantering

Implementera metoder och processer för att hantera konflikter och främja samarbete och teamarbete inom organisationen.

04

Resultatuppföljning & utvärdering

Inför system för att följa upp och utvärdera resultat och prestationer inom organisationen, samt för att identifiera och åtgärda eventuella brister eller områden för förbättring.

M= MARKNADSFÖRING

01

Marknadsanalys & målgrupp

Genomför noggranna analyser för att förstå kundbehov, konkurrenter och trender, samt att segmentera målgrupper för att rikta marknadsföringsinsatserna mer effektivt.

02

Varumärkespositionering

Utveckla en stark varumärkesidentitet och ditt unika värdeerbjudande som skiljer dig från konkurrenterna och skapar en attraktiv position på marknaden.

03

Val av kanaler och distribution

Utforma en integrerad marknadsföringsmix som inkluderar olika kanaler och metoder för att nå och engagera målgrupperna på ett effektivt sätt, inklusive digitala kanaler, traditionell reklam, evenemang och PR.

04

Kampanjplanering, online & offline

Skapa detaljerade planer för marknadsföringskampanjer och aktiviteter, inklusive tidslinjer, budget, resurser och mätbara mål, följt av genomförande och analyser av kampanjernas framgång och effektivitet.

S= SÄLJ

01

Säljprocess

Utforma en tydlig och effektiv säljprocess, inklusive steg för prospektering, kvalificering av leads, presentation, förhandling och avslutning.

02

Leadsgenerering och prospektering

Utveckla strategier och metoder för att generera nya leads hela tiden, inklusive användning av digitala marknadsföringskanaler, nätverkande, tryckt reklam osv.

03

Relationsskapande

Implementera strategier för att bygga och underhålla starka relationer med dina kunder, inklusive regelbunden kommunikation, personliga möten och förtroendebyggande aktiviteter.

04

Verktyg, teknologi & utbildning

Använd verktyg som underlättar och effektiviserar säljprocessen (CRM-system, säljautomatisering och analytiska verktyg). Se till att ditt säljteam utvecklas kontinuerligt genom att erbjuda kompetensutveckling som stärker deras säljkompetens och förmåga att leverera resultat.

Datum för våra kommande lunchevent

Arboga 14 maj

KÖPING 16 maj

KUNGSÖR 21 MAJ

ESKILSTUNA 23 MAJ

Feedback från deltagare & samarbetspartners

Avslappnat, nyttigt och gott. Ett bra komplement till BNI och andra nätverk som inte är branschspecifika. Tack för arrangemanget. Mvh/Micke

Micke J.
Byggbranschen

Perfekt för oss småföretagare. Har fått en del kontakter och det kommer säkert bli samarbeten. God mat, avslappnad stämning, lärorikt.

SuSanne k.
Städbranschen

Anmäl dig till ett av våra kommande lunchevent